DSC_6470

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20120804-068

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20120729-DSC_1949_900

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

D2X_5346

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

366

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC_9101

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20120726130_900

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20120722-613

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20120707-0519

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

496

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

書001

書002

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20120618-99

20120618-38

20120618-84

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20120613-019

20120613-042_900

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

482

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

璇001

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20120530-8

20120530-18

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

DSC_0987

DSC_0643

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

禎001

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

敏002

敏001

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

家001

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

欣001

欣002

欣003

欣004

欣005

欣006

欣007

欣008

欣009

欣010

欣011

欣012

欣013

欣014

欣015

欣016

欣017

欣018

欣019

欣020

欣021

欣022

欣023

欣024

欣025

欣026

欣027

欣028

欣029

欣030

欣031

欣032

欣033

欣034

欣035

欣036

欣037

欣038

欣039

欣040

欣041

欣042

欣043

欣044

欣045

欣046

欣047

欣048

欣049

欣050

欣051

欣052

欣053

欣054

欣055

欣056

欣057

欣058

欣059

欣060

欣061

欣062

欣063

欣064

欣065

欣066

欣067

欣068

欣069

欣070

欣071

欣072

欣073

欣074

欣075

欣076

欣077

欣078

欣079

欣080

欣081

欣082

欣083

欣084

欣085

欣086

欣087

欣088

欣089

欣090

欣091

欣092

欣093

欣094

欣095

欣096

欣097

欣098

欣099

欣100

欣101

欣102

欣103

欣104

欣105

欣106

欣107

欣108

欣109

欣110

欣111

欣112

欣113

欣114

欣115

欣116

欣117

欣118

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

喬002

喬003

喬004

喬005

喬006

喬007

喬008

喬009

喬010

喬011

喬012

喬013

喬014

喬015

喬016

喬017

喬018

喬019

喬020

喬021

喬022

喬023

喬024

喬025

喬026

喬027

喬028

喬029

喬030

喬031

喬032

喬033

喬034

喬035

喬036

喬037

喬038

喬039

喬040

喬041

喬042

喬043

喬044

喬045

喬046

喬047

喬048

喬049

喬050

喬051

喬052

喬053

喬054

喬055

喬056

喬057

喬058

喬059

喬060

喬061

喬062

喬063

喬064

喬065

喬066

喬067

喬068

喬069

喬070

喬071

喬072

喬073

喬074

喬075

喬076

喬077

喬078

喬079

喬080

喬081

喬082

喬083

喬084

喬085

喬086

喬087

喬088

喬089

喬090

喬091

喬092

喬093

喬094

喬095

喬096

喬097

喬098

喬099

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

昭001

昭002

昭003

昭004

昭005

昭006

昭007

昭008

昭009

昭010

昭011

昭012

昭013

昭014

昭015

昭016

昭017

昭018

昭019

昭020

昭021

昭022

昭023

昭024

昭025

昭026

昭027

昭028

昭029

昭030

昭031

昭032

昭033

昭034

昭035

昭036

昭037

昭038

昭039

昭040

昭041

昭042

昭043

昭044

昭045

昭046

昭047

昭048

昭049

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

君001

君002

君003

君004

君005

君006

君007

君008

君009

君010

君011

君012

君013

君014

君015

君016

君017

君018

君019

君020

君021

君022

君023

君024

君025

君026

君027

君028

君029

君030

君031

君032

君033

君034

君035

君036

君037

君038

君039

君040

君041

君042

君043

君044

君045

君046

君047

君048

君049

君050

君051

君052

君053

君054

君055

君056

君057

君058

君059

君060

君061

君062

君063

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20120304-738

涵002

涵003

涵004

涵005

涵006

涵007

涵008

涵009

涵010

涵011

涵012

涵013

涵014

涵015

涵016

涵017

涵018

涵019

涵020

涵021

涵022

涵023

涵024

涵025

涵026

涵027

涵028

涵029

涵030

涵031

涵032

涵033

涵034

涵035

涵036

涵037

涵038

涵039

涵040

涵041

涵042

涵043

涵044

涵045

涵046

涵047

涵048

涵049

涵050

涵051

涵052

涵053

涵054

涵055

涵056

涵057

涵058

涵059

涵060

涵061

涵062

涵063

涵064

涵065

涵066

涵067

涵068

涵069

涵070

涵071

涵072

涵073

涵074

涵075

涵076

涵077

涵078

涵079

涵080

涵081

涵082

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

寧001

 

寧002

 

寧003

 

寧004

 

寧005

 

寧006

 

寧007

 

寧008

 

寧009

 

寧010

 

寧011

 

寧012

 

寧013

 

寧014

 

寧015

 

寧016

 

寧017

 

寧018

 

寧019

 

寧020

 

寧021

 

寧022

 

寧023

 

寧024

 

寧025

 

寧026

 

寧027

 

寧028

 

寧029

 

寧030

 

寧031

 

寧032

 

寧033

 

寧034

 

寧035

 

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

chip001.jpg

 

chip002

 

chip003

 

chip004

 

chip005

 

chip006

 

chip007

 

chip008

 

chip009

 

chip010

 

chip011

 

chip012

 

chip013

 

chip014

 

chip015

 

chip016

 

chip017

 

chip018

 

chip019

 

chip020

 

chip021

 

chip022

 

chip023

 

chip024

 

chip025

 

chip026

 

chip027

 

chip028

 

chip029

 

chip030

 

chip031

 

chip032

 

chip033

 

chip034

 

chip035

 

chip036

 

chip037

 

chip038

 

chip039

 

chip040

 

chip041

 

chip042

 

chip043

 

chip044

 

chip045

 

chip046

 

chip047

 

chip048

 

chip049

 

chip050

 

chip051

 

chip052

 

chip053

 

chip054

 

chip055

 

chip056

 

chip057

 

chip058

 

chip059

 

chip060

 

chip061

 

chip062

 

chip063

 

chip064

 

chip065

 

chip066

 

chip067

 

這場有些話想說......

首先 謝謝新秘Mango的巧手  上回我們碰面  那是第一場接案的婚禮攝影

也許妳看不出我當時的生澀  事隔快三年了  再次因新人而一起服務

謝謝妳分享心得感想   好少人用文字說出眼裡看到工作時的我

 

婚禮中所發生的一切  就是最真實的紀錄  在多年後

你可以馬上用相片告訴你的孩子那天的種種

容顏都會因歲月有所變化  在記憶慢慢褪去腦海時  還能用張張美好喚起我們的笑容

這是我第64場的婚禮紀錄  也是農曆年前最後一場

我知道今年很可能邁向第100場  對我只是初階的門檻 

有更多陌生人與我共同等待那一天相遇

或許我們只會碰面一天  但將會共同擁有一輩子的回憶

 

 

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

joey001.jpg

 

joey002

 

joey003

 

joey004

 

joey005

 

joey006

 

joey007

 

joey008

 

joey009

 

joey010

 

joey011

 

joey012

 

joey013

 

joey014

 

joey015

 

joey016

 

joey017

 

joey018

 

joey019

 

joey020

 

joey021

 

joey022

 

joey023

 

joey024

 

joey025

 

joey026

 

joey027

 

joey028

 

joey029

 

joey030

 

joey031

 

joey032

 

joey033

 

joey034

 

joey035

 

joey036

 

joey037

 

joey038

 

joey039

 

joey040

 

joey041

 

joey042

 

joey043

 

joey044

 

joey045

 

joey046

 

joey047

 

joey048

 

joey049

 

joey050

 

joey051

 

 

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

容001

 

容002

 

容003

 

容004

 

容005

 

容006

 

容007

 

容008

 

容009

 

容010

 

容011

 

容012

 

容013

 

容014

 

容015

 

容016

 

容017

 

容018

 

容019

 

容020

 

容021

 

容022

 

容023

 

容024

 

容025

 

容026

 

容027

 

容028

 

容029

 

容030

 

容031

 

容032

 

容033

 

容034

 

容035

 

容036

 

容037

 

容038

 

容039

 

容040

 

容041

 

容042

 

容043

 

容044

 

容045

 

容046

 

容047

 

容048

 

容049

 

容050

 

容051

 

容052

 

容053

 

容054

 

容055

 

容056

 

容057

 

容058

 

容059

 

容060

 

容061

 

容062

 

容063

 

容064

 

容065

 

容066

 

容067

 

 

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

雁001.jpg

 

雁002

 

雁003

 

雁004

 

雁005

 

雁006

 

雁007

 

雁008

 

雁009

 

雁010

 

雁011

 

雁012

 

雁013

 

雁014

 

雁015

 

雁016

 

雁017

 

雁018

 

雁019

 

雁020

 

雁021

 

雁022

 

雁023

 

雁024

 

雁025

 

雁026

 

雁027

 

雁028

 

雁029

 

雁030

 

雁031

 

雁032

 

雁033

 

雁034

 

雁035

 

雁036

 

雁037

 

雁038

 

雁039

 

雁040

 

雁041

 

雁042

 

雁043

 

雁044

 

雁045

 

雁046

 

雁047

 

雁048

 

雁049

 

雁050

 

雁051

 

雁052

 

雁053

 

雁054

 

雁055

 

雁056

 

雁057

 

雁058

 

雁059

 

雁060

 

雁061

 

雁062

 

雁063

 

雁064

 

雁065

 

雁066

 

雁067

 

雁068

 

雁069

 

雁070

 

雁071

 

雁072

 

雁073

 

雁074

 

雁075

 

雁076

 

雁077

 

雁078

 

雁079

 

雁080

 

雁081

 

雁082

 

雁083

 

雁084

 

雁085

 

雁086

 

雁087

 

雁088

 

雁089

 

雁090

 

雁091

 

雁092

 

雁093

 

雁094

 

雁095

 

 

婚攝布蘭查 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()